Om dringende redenen accepteren we annuleringen tot 24 uur vóór de start van de taxirit. Als de annulering minder dan 24 uur vóór de transfer aan ons wordt doorgegeven, wordt u gevraagd om het overeengekomen bedrag te betalen.